Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije

O nama:

Savjet je savjetodavno tijelo Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije za razvoj suradnje Krapinsko-zagorske županije i organizacija civilnoga društva u Županiji, razvoj filantropije, volonterizma, socijalnog kapitala i međusektorske suradnje u Županiji. Savjet je osnovan 2. veljače 2015. godine na mandat od četiri godine. Jedna od najvažnijih aktivnosti jest izrada i donošenje Strategije razvoja civilnoga društva KZŽ.

Djelokrug rada i ovlasti:

Što Savjet radi?
– sudjeluje u kontinuiranom praćenju i analizi javne politike koja se odnosi i/ili utječe na razvoj civilnoga društva i međusektorsku suradnju;
– izrađuje nacrt prijedloga Županijske strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva;
– daje mišljenje o nacrtima propisa kojima se utječe na razvoj civilnoga društva, organizaciji primjerenog načina uključivanja i sudjelovanja organizacija civilnoga društva u rasprave o propisima, strategijama i programima koji na razini Županije, ali i na nacionalnoj te europskoj razini utječu na razvoj i djelovanje civilnoga društva, te na suradnju s javnim i privatnim sektorom;
– surađuje u planiranju prioriteta županijskih programa dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz sredstava županijskog proračuna, te analiza godišnjeg izvješća o financiranim projektima i programima organizacija civilnoga društva;
– i druge zadaće kojima se ostvaruje osnovna svrha djelovanja Savjeta, a obuhvaćeni su ciljevima Županijske strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva.

Članovi/ce i njihovi zamjenici/ce:

IVANA RADANOVIĆ (MREŽA UDRUGA ZAGOR)- članica, predsjednica Savjeta; NIKOLINA BERTOL (MREŽA UDRUGA ZAGOR)- zamjenica
NEVEN GROŠ (BEDEKOVČANSKA UDRUGA MLADIH)- član, GORAN PILJEK (BEDEKOVČANSKA UDRUGA MLADIH)- zamjenik
ZVONIMIR BABIĆ (MULTIMEDIJALNI CENTAR STUB-KLUB)- član, DARKO KRUŠELJ (PETROŽE- KRUŠLJEVO SELO)- zamjenik
JASENKA BOROVČAK (DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ ZABOK)- članica, LJUBICA GORIČKI (DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ ZABOK)- zamjenica
SVJETLANA PRIPELJAŠ (DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KZŽ)- članica, MIRJANA JANŽEK (UDRUGA DISTROFIČARA KRAPINA)- zamjenica
MARIO DRAGANIĆ (ŽP UHDDR KZŽ, ZABOK)- član, TOMISLAV BASA (ŽP UHDDR KZŽ, ZABOK)- zamjenik
ŠTEFICA ROGINIĆ (DRUŠTVO INVALIDA RADA KRAPINA)- članica, NATAŠA HLABAN (DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KZŽ)- zamjenica
DAMIR SREBAČIĆ (SSZSSH, PODRUŽNICA OB. ZABOK I BOLNICA HR. VETERANA)- član, MAJA GULIJA (HSSMSiMT, PODRUŽNICA OB. ZABOK I BOLNICA HR. VETERANA)- zamjenica
BARBARA DOLENC (KZŽ)- članica, SNJEŽANA MURR (KZŽ)- zamjenica
KSENIJA ČUČEK (KZŽ)- članica, zamjenica predsjednice Savjeta, MILJENKA MUŽAR SERTIĆ (KZŽ)- zamjenica
IVANA ŠALKOVIĆ (ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA)- članica, HELENA MATUŠA (ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA)- zamjenica

Mandat ovog saziva traje do: 

2023-02-14

Odluka o izabranim članovima:

http://www.kzz.hr/glasnik.aspx?broj=2019_8

Prilozi (letci, brošure, izvješće):

http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/strategija-razvoja-civilnog-drustva/KZZ_Strategija_razvoja_civilnog_drustva.pdf (Strategija razvoja civilnog društva 2016.-2020.)

http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/scd/SCD_Letak_2016_2020.pdf (Letak o Savjetu)

http://www.kzz.hr/sadrzaj/dokumenti/scd/SRCD-Izvjesce-o-radu-2014-2018.pdf (Izvješće o radu Savjeta od 2014. do 2018.)

Mrežna stranica:

http://www.kzz.hr/scd

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/Savjet-za-razvoj-civilnoga-dru%C5%A1tva-Krapinsko-zagorske-%C5%BEupanije-417864532313670/

Kontakti:

E-mail: scd@kzz.hr

Telefon: +38549329078