Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije

O nama:

Županijski savjet mladih Krapinsko – zagorske županije savjetodavno je tijelo Krapinsko-zagorske županije koje zagovara prava, potrebe i interese mladih na razini Županije.

U okviru svog djelokruga Savjet mladih raspravlja o pitanjima značajnima za rad Savjeta mladih, kao i o pitanjima iz djelokruga rada Županijske skupštine koja su od interesa za mlade. Pritom Savjet mladih daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom donošenja ili predlaže donošenje različitih akata koji su od osobitog značaja za mlade.

Godišnjim programom rada Savjeta mladih propisuju se i određuju temeljna načela djelovanja i temeljne smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje.

Djelokrug rada i ovlasti:

Rad Savjeta mladih definiran je Zakonom. Područja rada i ovlasti proizašle zakonom su sljedeće:
– raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Županijske skupštine koji su od interesa za mlade;
– u suradnji s predsjednikom Županijske skupštine inicira u Županijskoj skupštini donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Županije, te način rješavanja navedenih pitanja;
– putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Županijske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na Županije davanjem
mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade;
– sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i
prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih;
– potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu
suradnju Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja;
– predlaže i daje na odobravanje Županijskoj skupštini program rada popraćen financijskim planom radi
ostvarivanja programa rada Savjeta mladih;
– po potrebi poziva predstavnike tijela Županije na sjednice Savjeta mladih;
– potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade;
– obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članovi/ce i njihovi zamjenici/ce:

Hrvoje Novak – predsjednik

Deni Hršak (član), Mia Kranjčec (zamjenica) – Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Mario Lipnjak (član), Katarina Drašković (zamjenica) – Humska udruga mladih

Jurica Vugrek (član), Kristina Brozd (zamjenica) – (Mladi HNS-a Krapinsko-zagorske županije)

Nikolina Bertol (član), Sandra Plečko (zamjenica) – Mreža udruga Zagor

Hrvoje Novak (član), Iva Gorički (zamjenica) – Forum mladih SDP-a Krapinsko-zagorske županije

Kristina Rafaj (član),  Ana Ptić (zamjenica) – (Dvd Šagudovec)

Lucija Buhin (član), Matija Kraševac (zamjena) – Forum mladih SDP-a Krapinsko-zagorske županije

Maja Martinjač (član), Tomislav Vešligaj (zamjena) – Organizacija mladih HSS-a Krapinsko zagorske županije.

Lovro Srebačić (član), Vid Lež (zamjena)  – Vijeće učenika Gimnazije A.G.M. Zabok

Željka Kramarić (član), Filip Majerić (zamjena) – Športsko društvo Tuhelj

Danijela Lončar (član), Martin Sporiš (zamjena) – Dvd Kumrovec

Mandat ovog saziva traje do: 

2021-03-18

Odluka o izabranim članovima:

http://mladi.kzz.hr/izabran-novi-saziv-savjeta-mladih

Prilozi (letci, brošure, izvješće):

http://mladi.kzz.hr/izvjesce-o-radu-2019 (Izvješće o radu za 2019.)

Mrežna stranica:

http://mladi.kzz.hr

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/mladi.kzz.hr/

Kontakti:

E-mail: savjet@mladi.kzz.hr

Telefon: +385953588595