Mala početnica medijske pismenosti

Društvo „Naša djeca“ Zabok u sklopu projekta „Mala početnica medijske pismenosti“ s članovima i članicama Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća izradilo je tri kratka filma u partnerstvu sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.

Društvo „Naša djeca“ Zabok u sklopu projekta „Mala početnica medijske pismenosti“ s članovima i članicama Dječjeg foruma i Dječjeg gradskog vijeća izradilo je tri kratka filma u partnerstvu sa Školom za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok.