Mladi Srednje škole Pregrada za izgradnju održivih lokalnih zajednica

Moto škole je „učimo glavom, srcem i rukama“.

Kompetitivnost škole temelji se na njenim glavnim metodama rada (suradnja, međusobna potpora, tolerancija i iskrena posvećenost zajednički dogovorenim ciljevima predstavljaju). Moto škole je „učimo glavom, srcem i rukama“.

Od redovne nastave do izvannastavnih aktivnosti ostvaruje se bezbroj odličnih rezultata, surađuje se s lokalnom i širom društvenom zajednicom, a poseban naglasak stavlja se na istraživačku i projektnu nastavu.  Škola je partner Gradu Pregradi u projektu „Volunteering Cities“ iz programa URBACT Europske unije koji ima cilj koordinaciju svih važnih dionika na području grada s ciljem jačanja međugeneracijske solidarnosti, socijalne uključenosti starijih osoba, osoba s invaliditetom i osoba slabijeg imovinskog statusa te poticanja volonterstva, naročito među mladima. Partner je u projektu Švicarsko-hrvatski program suradnje „Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica“. Učenici škole sudjelovali su u radionicama u srednjoj školi i učeničkom domu koje je Grad Pregrada provodio u sklopu projekta iz programa Erasmus + „Mladi u centru“, s ciljem osnaživanja mladih za sudjelovanje u procesima odlučivanja i uspostave dijaloga s  donositeljima odluka.

Učenici su sudjelovali i u radionicama o financijskoj pismenosti za mlade koje je provodila Lokalna akcijska grupa Zagorje-Sutla s partnerima Mrežom udruga Zagor te gradovima Zabokom, Pregradom i Klanjcem unutar projekta „Uzmi pare i napravi nešto za mlade“ s ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u procesima donošenja odluka u lokalnoj zajednici te jačanje dijaloga mladih i donositelja odluka. Od rujna 2017. Srednja škola Pregrada uključena je u Erasmus+ projekt KA2 – strateška partnerstva pod nazivom „Geschichte interkulturell erleben für eine starke gemeinsame Zukunft – Kommunikation als Schlüssel zum friedvollen Miteinander!“ („Interkulturalno doživjeti povijest za jaku zajedničku budućnost komunikacija kao ključ za mirno zajedništvo!“). U projektu sudjeluju dvije škole, Westerwaldschule Waldernbach iz Njemačke i Srednja škola Pregrada iz Hrvatske (22 učenika). Glavni ciljevi su poticanje tolerancije i zajedništva, razvijanje kreativnosti i odgovornosti učenika te razvijanje pozitivnog stava prema Europskoj uniji i njenim ciljevima.

Od šk. god. 2017./2018. škola je uključena u europski pilot projekt „Criss“ koji ima cilj implementaciju digitalne platforme za stjecanje digitalnih kompetencija učenika. Od šk. god. 2016./2017. škola je uključena u pilot projekt “Hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje za srednjoškolsko okruženje koji se provodi u okviru projekta “Europske mreže škola koje promiču zdravlje” – SHE (Schools for Healt in Europe). Od šk. god. 2015./2016. škola je partner u projektu „Baltazar“ Krapinsko – zagorske županije s ciljem povećanja socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Iste godine učenici škole uključili su se u nagradni natječaj Udruge srednjoškolca i zastupnika u Europskom parlamentu Ive Stiera, pod nazivom “Moj zavičaj u Europi, Europa u mom zavičaju” snimajući video koji prikazuje ljepote i znamenitosti Pregrade. Njihov rad proglašen je najboljim te su time osvojili putovanje u Bruxelles.

U školi se realiziraju mnogobrojni preventivni programi kao što su: „Zdravo“, „Zdrav za pet“, „Tko zapravo pobjeđuje“, „Edukacija i senzibilizacija djece, roditelja i nastavnika o problemu suicida mladih“, „Prevencija nasilja u mladenačkim vezama“, „Bez promila“, „Klik- sigurnosni pojas – navika odgovornog ponašanja u prometu“. Šk. god. 2015./16. škola je bila partner Srednjoj školi Krapina u projektu “Gimnazija 100+” s ciljem razvijanja novih kurikuluma iz STEM područja. Šk.god. 2018./2019. škola je partner KZŽ – i u projektu “Za mlade u Zagorju” s ciljem promicanja aktivnog sudjelovanja mladih u demokratskom životu. Provedbom izvannastavnih aktivnosti, dodatne, izborne i fakultativne nastave (Građanski odgoj, Eko- škola, Civilna grupa, Povijesna grupa, Crveni križ i dr.) škola razvija socijalne kompetencije te stavove i ponašanja koja učenicima omogućuju da postanu aktivni građani, da svjesno i odgovorno djeluju u životu škole i lokalne zajednice.