Brošura_Uzmi pare i napravi nešto za mlade

Brošura je nastala u sklopu projekta “Uzmi pare i napravi nešto za mlade: Participativnim proračunom do aktivnog sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici” gdje su mladi odlučivali o tome koji će se projekti za mlade financirati iz gradskih proračuna u Zaboku, Pregradi i Klanjcu. Na taj način mladi postaju aktivni članovi svoje zajednice te lokalna samouprava bolje odgovara na stvarne potrebe građana, promiče socijalnu i demokratsku uključenost te osigurava efikasniju potrošnju javnog novca.

https://www.zagorje-sutla.eu/Cms_Data/Contents/ZagorjeSutla/Folders/Dokumenti/~contents/4A52ZC3ZBR3S5E82/UZMI-PARE_brosura_final.pdf