Mladi u Centru

Ovaj projekt proizašao je iz potrebe za osnaživanjem mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu.

Ovaj projekt proizašao je iz potrebe za osnaživanjem mladih za aktivno sudjelovanje u demokratskom životu. Prilikom izrade Gradskog programa za mlade 2015.-2020. Grada Pregrade mladi su istaknuli problem nedostatka inicijativa i sadržaja za njih i kvalitetno provođenje slobodnog vremena, ali i nedostatak prostora i institucionalnog okvira unutar kojeg bi se ti sadržaji kreirali i provodili, u obliku centara za mlade, info centara ili klubova mladih.

U jednom takvom multifunkcionalnom prostoru mladi bi imali priliku za kulturni razvoj, volontiranje, kvalitetno provođenje slobodnog vremena te neformalno obrazovanje. Korištenjem metodologije strukturiranog dijaloga kroz pitanje centara za mlade željelo se aktivirati mlade u zajednici te ih osnažiti za sudjelovanje u procesima odlučivanja na svim razinama, a provedbom projekta dobiti odgovor na pitanje kakav to centar za mlade oni sami žele.