Natječaj – prevencija zdravlja, skrb o mladima i ranjivim skupinama

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama. Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 350.000,00 kn. Najniži iznos potpore nije definiran, a maksimalni iznosi 30.000,00 kn. Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započeo je 1. lipnja 2020. godine, a završava 1. srpnja […]

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 350.000,00 kn. Najniži iznos potpore nije definiran, a maksimalni iznosi 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započeo je 1. lipnja 2020. godine, a završava 1. srpnja 2020. godine.

Programi i projekti dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr).

Natječaj i sve dodatne informacije mogu se naći na županijskoj internetskoj stranici, na poveznici  http://www.kzz.hr/natjecaj-udruge-prevencija-zdravlja-mladi-ranjive-skup-2020-2