Nezavisna udruga mladih

Nezavisna udruga mladih je organizacija civilnog društva koja okuplja mlade u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Udruga se nalazi u Lepoglavi, te djeluje na području Varaždinske županije. Ciljevi rada Udruge su: poboljšati kvalitetu života mladih poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu razviti bolju komunikaciju i suradnju među […]

Nezavisna udruga mladih je organizacija civilnog društva koja okuplja mlade u svrhu poboljšanja kvalitete života mladih te poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Udruga se nalazi u Lepoglavi, te djeluje na području Varaždinske županije.

Ciljevi rada Udruge su:

  • poboljšati kvalitetu života mladih
  • poticati mlade na aktivno sudjelovanje u društvu
  • razviti bolju komunikaciju i suradnju među mladima
  • razviti i unaprijediti sadržaje koji su od interesa za mlade
  • razviti političku, kulturnu, socijalnu, ekološku i inu svijest među mladima
  • promicati načela europskog aktivnog građanstva i održivog razvoja među mladima.

Nezavisna udruga mladih tijekom godine provodi različite aktivnosti kojima se nastoji omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih. Provode projekte i aktivnosti za korist lokalne zajednice poput uređenja sportsko rekreacijskog centra u Lepoglavi, a svake godine su uključeni i u akciju „Zelena čistka“.

Najpopularnija i širokim masama zanimljiva aktivnost NUM-a je Jailhouse festival, festival mladih koji se provodi u potpunosti na volonterskoj bazi i koji kroz 5 dana trajanja posjetiteljima nudi kulturne, zabavne, edukativne i sportske sadržaje.

Redovito provode ili su partneri na projektima Erasmus+ programa i na taj način mladima nude mogućnosti učenja, usavršavanja i usvajanja novih vrijednosti, ali s druge strane i zabave, putovanja te upoznavanja mladih ljudi diljem Europe i šire.

Od 2020. godine, Nezavisna udruga mladih provodi i projekt Info-centar za mlade Lepoglava u sklopu kojeg se mladima pruža usluga informiranja i organiziraju različite aktivnosti!

U svoje aktivnosti i djelovanje najviše uključuju mlade osobe u dobi 15-30 godina, no od 2018. godine u članstvo primaju osobe svih dobnih skupina što znači da im se u njihovim aktivnostima mogu pridružiti apsolutno svi!

Aktivnosti Nezavisne udruge mladih u većoj su mjeri otvorene za sve zainteresirane posjetitelje ili one koji se žele uključiti u njihovu organizaciju, bilo da je riječ o predavanjima, radionicama, zabavnim aktivnostima, kulturnim ili pak društveno-korisnim akcijama.

 

Publikacije:

https://prismsmalt8.wixsite.com/activeopoly – Projekt NUM-a na kojem je izrađeno čak pet društvenih igara koje se koriste kao alat za rad s mladima.

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=DxU7V3JtfF0&t=1s – Centar za mlade | Teaser, video o tijeku radova na novom prostoru NUM-a i Centru za mlade te najava za skorašnje otvorenje

https://www.youtube.com/watch?v=Q6IWpT8J090&t=3s – magNUM i Jailhouse | 10 godina Festivala, fotografije s provedenih Festivala u organizaciji Nezavisne udruge mladih

https://www.youtube.com/watch?v=wntr4biDG6Q&feature=emb_title – Što je strukturirani dijalog, video koji objašnjava proces strukturiranog dijaloga te mogućnosti uključivanja

Mrežne stranice:

https://num.hr/index.php/hr/

https://www.instagram.com/num_lepoglava/?hl=hr, https://www.instagram.com/mladi.info/?hl=hr

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/num.lepoglava/?ref=bookmarks

https://www.facebook.com/infocentarzamladelepoglava/?modal=admin_todo_tour,

Kontakti:

E-mail adresa: info@num.hr

Telefon: +385976239589