Prijavite volonterske akcije na program #ajmoLAG 2021.

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla. Prihvatljive su akcije one koje unaprjeđuju kvalitetu života djece i/ili mladih u lokalnoj zajednici. Ciljevi poziva: a) promocija volonterstva; b) jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki; c) unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici. Prihvatljivi […]

Osmisli volontersku akciju u svom gradu ili općini i prijavi je na natječaj Lokalne akcijske grupe Zagorje – Sutla. Prihvatljive su akcije one koje unaprjeđuju kvalitetu života djece i/ili mladih u lokalnoj zajednici.

Ciljevi poziva: a) promocija volonterstva; b) jačanje lokalnih kapaciteta za menadžment volontera/ki; c) unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih u lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji: Udruge koje su članice Lokalne akcijske grupa Zagorje – Sutla; prednost imaju partnerski projekti (npr. udruga u suradnji s općinom/gradom, školom, knjižnicom i sl) te akcije u kojima su mladi od 18 do 29 godina uključeni kao volonteri/ke. Partneri dostavljaju izjavu kojom potvrđuju partnerstvo u projektu (izjava se sastavlja u slobodnoj formi). Javne ustanove i udruge s područja LAG-a, a koje nisu članice LAG-a, prihvatljive su kao partneri u provedbi akcije.

Neprihvatljivi prijavitelji: Udruge koje su ostvarile potporu za 2020. godinu, a nisu podnijele izvješće o provedenoj akciji do ugovorenog roka.

Mjesto održavanja volonterske akcije: Općina/grad s područja LAG-a Zagorje-Sutla.

Minimalni broj volontera/ki uključen u pojedinu akciju: 5 osoba 15+ godina. (Mladi između 15 i 18 godina mogu volontirati uz pisanu suglasnost roditelja/skrbnika. Za dokumentaciju vezano uz volontere odgovoran je prijavitelj akcije).

Minimalni broj korisnika/ca akcije: 10 djece i/ili mladih.

Vrijeme provedbe akcije: travanj – prosinac 2021.

Maksimalni trošak volonterske akcije: 3.000,00 HRK. Prihvatljivi su troškovi manjeg alata, potrošnog materijala poput vreća za smeće i rukavica, sadnica, pribora za bojanje, didaktičke opreme nužne za provedbu akcije i drugog materijala i opreme u direktnoj vezi s predloženom volonterskom akcijom. Prihvatljivi su i troškovi osvježenja za volontere/ke. Sredstva za provedbu akcije LAG će transferirati prijavitelju. Molimo prijavitelje da budu realni u procjeni troškova.

Obaveze organizatora volontiranja: organizirati i koordinirati volontere/ke, osigurati tehničke uvjete za provedbu akcije, provesti akciju te izraditi izvještaj o akciji. Izvještaj se sastoji od kratkog opisa provedene akcije na obrascu LAG-a Zagorje-Sutla i potpisne liste (u prilogu),  fotografija te preslika računa za nabavljeni materijal odnosno troškove volonterske akcije. Prijavitelji koji ne dostave navedena izvješća do 31.12.2021. godine bit će obavezni vratiti ukupan iznos sredstava na račun LAG-a. Prijavitelji su dužni vratiti i sredstva koja nisu utrošena ukoliko se radi o iznosu većem od 100 kuna.

Način prijave: popunjeni Prijavni obrazac (u prilogu) poslati na e-mail LAG-a lag@zagorje-sutla.eu zaključno sa 1.3.2021. Nepravovremene prijave neće biti uvažene.

Odluku o odabiru akcija donosi Upravni odbor LAG-a Zagorje – Sutla uvažavajući značaj akcije za djecu i/ili mlade, zajednički angažman različitih lokalnih dionika te uključenost volontera/ki u njezinu provedbu. Maksimalni ukupni iznos sredstava za volonterske akcije je 33.000 kuna te je planirano financiranje 1 volonterske akcije po općini odnosno gradu s područja LAG-a Zagorje-Sutla. Rok za odabir akcija je 1.4.2021. godine! 

Kontakt osoba za sva pitanja vezano uz prijavu akcija: Marko Brozović, stručni suradnik LAG-a, marko.brozovic@zagorje-sutla.eu, 099/4237-151.

Volonterske akcije u zajednici provode se kao nastavak projekta “VolontirAJMO – jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje” kojeg je tijekom 2017. i 2018. godine sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. U 2020. i 2021. godini akcije se financiraju iz vlastitih sredstava Lokalne akcijske grupe Zagorje-Sutla.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti na: https://www.zagorje-sutla.eu/clanak/prijavite-volonterske-akcije-na-program-ajmolag-2021#