6. “MOJI DANI”- Udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom uzimatelju opojne droge i obitelji

Udruga se bavi prevencijom ovisnosti kod djece i mladih na području Krapinsko zagorske županije i šire, senzibilizacijom građana na probleme ovisnosti putem održavanja tribina, radio-emisija, predstavljanjem na javnim mjestima. U sklopu udruge djeluje terapijska zajednica čiji je cilj psihosocijalna rehabilitacija i reintegracija ovisnika o alkoholu, drogi i kocki. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ