CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

CESI je feministička organizacija koja se zalaže za unaprjeđenje društvenog položaja žena te ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti, kao i za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ