LAG Zagorje-Sutla

Udruga se bavi donošenjem i provođenjem lokalne razvojne strategije, djelovanjem u skladu s načelima LEADER programa i CLLD smjernicama za integrirani lokalni razvoj u ruralnom području jedinica lokalne samouprave koje su članice udruge. Svrha udruge je poticati primjenu načela LEADER programa te CLLD smjernice za integrirani održivi razvoj u ruralnim područjima. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ