Mreža udruga Zagor

Udruga provodi tri programa: Razvoj civilnog društva i međusektorska suradnja, Volonterski program VolontirAJMO i Program Centar za mlade. Također, provodi niz projekata koji potiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu te kroz njih radi na jačanju njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija i vještina. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ