Udruga invalida Bedekovčina

Udruga je osnovana s ciljem da štiti prava osoba s invaliditetom, da se zalaže za ostvarenje svih prava osoba s invaliditetom te da pomaže kod uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ