Udruga Kaj Petrovsko

Udruga je osnovana s ciljem zadovoljavanja kulturne potrebe građana i stvaranje uvjeta za umjetničko izražavanje, stvaralaštvo, osposobljavanje i druženje svih svojih članova. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ