Udruga PETROŽE-KRUŠLJEVO SELO

Udruga je pokrenula mnoge inicijative, akcije i lokalno-tradicijske manifestacije očuvanja kulturne baštine. Organizira razne ekološke akcije, edukativne radionice, prikupljanje roba, namirnica, odjeće, edukativna druženja, vokalno-instrumentalne radionice i sl. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ