Udruga Sveta Ana

Udruga pruža psihosocijalnu pomoć te organizira stručnu pomoć djeci s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom te članovima njihovih obitelji. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ