Udruga uzgajatelja malih životinja „Zagorje“

Udruga se bavi promicanjem i unaprjeđivanjem uzgoja malih životinja. Isto tako udruga se bavi educiranjem građanstva , a poglavito djece i mladih o uzgoju malih životinja, njihovom značenju u našim životima kao i o očuvanju prirode. Video je snimljen u sklopu 16. Sajma udruga KZŽ