ODRŽANE SU LOKALNE KONZULTACIJE U SKLOPU PROJEKTA “MAKE YOUR VOTE”

U sklopu projekta “Make Your Vote!”, 7.6.2023. održali smo lokalne konzultacije sa učenicima/ca Srednje škole Bedekovčina. Na konzultacijama je učenicima/ca predstavljen projekt “Make Your Vote” te aktivnosti u koje se mogu uključiti tijekom trajanja projekta. Glavni cilj aktivnosti bio je podići svijest mladih o sudjelovanju u demokratskom životu te sudjelovanju u procesima donošenja odluka. Osim navedenoga […]

U sklopu projekta “Make Your Vote!”, 7.6.2023. održali smo lokalne konzultacije sa učenicima/ca Srednje škole Bedekovčina. Na konzultacijama je učenicima/ca predstavljen projekt “Make Your Vote” te aktivnosti u koje se mogu uključiti tijekom trajanja projekta. Glavni cilj aktivnosti bio je podići svijest mladih o sudjelovanju u demokratskom životu te sudjelovanju u procesima donošenja odluka. Osim navedenoga učenici/ce su imali priliku porazgovarati sa predstavnicom Grada Zaboka, Majom Šimunić Hranić, višom stručnom suradnicom za opće poslove koja im je ispričala na koji način se odvija suradnja između Grada Zaboka te Savjeta mladih Grada Zaboka, kako izgleda izrada Pravilnika za stipendije te im je predstavila projekt “Uzmi pare i napravi nešto za mlade”.

Također, učenici/ce su imali priliku čuti koji su to oblici i mehanizmi političke participacije, o vrstama izbora te o izborima za Europski parlament. Tijekom grupnog rada učenici/ce su raspravljali zašto bi mladi trebali sudjelovati na izborima za Europski parlament, što žele od zastupnika u Europskom parlamentu te kako mladi mogu utjecati na politiku u Hrvatskoj i Europi. Nakon donesenih zaključaka učenici/ce su imali priliku snimiti ključne preporuke dononositeljima odluka.

Lokalne konzultacije su se održale u sklopu projekta “Make Your Vote!” koji je financiran od strane Europske komisije u okviru programa CERV. Projekt provodi Foundation for Entrepreneurship, Culture and Education (Bugarska) u partnerstvu sa Youth center of Epirus (Grčka), Mrežom udruga Zagor (Hrvatska), Fidu Ets (Italija), FUNDACJA HEKET Humans, Experience, Know (Poljska), Asociación Amigo (Španjolska).

#MakeYourVote #CERV #Youth #EUelections #Citizenship #Participation