Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Krapinsko – zagorske županije

O nama:

Krapinsko-zagorska županija je radi kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova osnovala Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova. Županijsko povjerenstvo u novom sazivu, konstituirano je 18. ožujka 2011. godine. Stupanjem na snagu Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, Županijsko povjerenstvo je, između ostalog, izradilo i Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije, kojeg je Županijska skupština usvojila na 15. sjednici održanoj 19. ožujka 2012. godine.

Djelokrug rada i ovlasti:

Djelokrug rada i ovlasti Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ uključuju sljedeće aktivnosti:
– predlaganje donošenja općih akata iz područja ravnopravnosti spolova Županijskoj skupštini,
– izrada županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova,
– provođenje mjera iz nacionalnih i županijskih strateških dokumenata iz područja ravnopravnosti spolova u kojima je nositelj te izrada izvješća o njihovom provođenju, poticanje suradnje s povjerenstvima za ravnopravnost spolova općina i gradova KZŽ, drugih županija u RH, nevladinim udrugama za promicanje i zaštitu ženskih ljudskih prava te suradnju i razmjenu iskustava s odgovarajućim tijelima drugih zemalja.

Članovi/ce i njihovi zamjenici/ce:

Nina Očko, predsjednica, 099/700-9673, ockonina@gmail.com
Štefanija Kolar, 091/790-6653, stefanija.kolar@kzz.hr
Nina Gradinški Zrinski, 098/332-180, ngzrinski@kzz.hr
Renata Novak, 098/705-183, renata.novak@kzz.hr
Snježana Romić, 098/912-0214, sromic@outlook.com
Tatjana Tenšek, 099/212-8747, tanja.tensek@gmail.com
Tajana Broz, 091/752-2375, tajana.broz@gmail.com
Jasna Čiček Vorih, koordinatorica, 091/531-8368, jasnacicekvorih@gmail.com
Krešimir Škof, 098/982-8879, skofac@yahoo.com

Mandat ovog saziva traje do: 

2021-03-22

Odluka o izabranim članovima:

http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova

Mrežna stranica:

http://www.kzz.hr/povjerenstvo-za-ravnopravnost-spolova

Facebook stranica:

https://www.facebook.com/ravnopravnostzagorje/

Kontakti:

E-mail: ockonina@gmail.com

Telefon: +385997009673