ŠRD GORICA PREGRADA

Geografsko područje djelovanja udruge: Krapinsko-zagorska županija

Ciljevi udruge:

Športsko ribolovno društvo „Gorica“ Pregrada ( u daljnjem tekstu ŠRD ) oblik je slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih osoba radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških, športskih, rekreativnih, i drugih interesa, te unapređenja športsko rekreacijskog ribolova u svrhu osobne razonode, rekreacije i športa kroz zaštitu, uzgoj i lov riba i drugih vodenih životinja. Osnovni cilj ŠRD je bavljenje, razvijanje i promicanje športskog i rekreativnog ribolova.

Opis rada udruge:

izvršavanje aktivnosti utvrđenim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, praćenje zaštite ribolovnih voda i unapređenje njihove kvalitete, ostvarivanje društvenosti, primjena znanosti i unapređenje struke športskom i rekreativnom ribolovu, poticanje i promicanje športskog ribolova kao športske djelatnosti pod kojim se podrazumijeva: sudjelovanje na ribolovnim natjecanjima, športsko ribolovna rekreacija, športska obuka i upravljanje športskim objektima, razvijanje ribolovnog turizma na području svoga djelovanja, provođenje športskog i rekreativnog ribolova kao programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, te invalida i drugih osoba oštećenog zdravlja; športsko rekreacijske aktivnosti građana u funkciji očuvanja i unapređivanja zdravlja i psihofizičkih sposobnosti pučanstva, osmišljenog korištenja odmora i slobodnog vremena, obrazovanje članstva, a osobito mladeži iz gospodarenja ribolovnim vodama, te športa i športske etike.

Opis aktivnosti u koje se građani mogu uključiti:

– briga o prirodi
– briga o “stanovnicima jezera”
– sportski ribolov
– rekreacija i relaksacija

Linkovi na videa koja želite podijeliti:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uvi_IK6zXVE&feature=emb_logo (ŠRD Gorica Pregrada – Kup branje grozdja)

Mrežne stranice:

http://srd-gorica-pregrada.hr/

Facebook stranice:

https://www.facebook.com/srdgoricapregrada

Kontakti:

E-mail: srd.gorica@gmail.com

Telefon: +38598713803

Naziv udruge: ŠRD GORICA PREGRADA OIB udruge: 87626247547 Ime i prezime odgovorne osobe: Davor Špiljak, Predsjednik Sjedište udruge: Pregrada Geografsko područje djelovanja udruge: Krapinsko-zagorska županija Broj zaposlenih: 0 Broj volontera: 26